+7 903 731-55-15

Moscow Russia

Bentley Z Padoku

 

BH, IPO 2, ZTP SG1A, ADPr
Polskie Testy Hodowlane

EKG, ECG (Doppler ) - 16.04.2014 - serce zdrowe
EKG, ECG (Doppler ) - 10.10.2015 - serce zdrowe
12.01.2016 - Holter 24h - serce zdrowe
EKG, ECG (Doppler), Holter 24h - Styczeń 2017 - serce zdrowe
EKG, ECG (Doppler) - Styczeń 2018 - serce zdrowe
PPM - wolny
PHTVL/PHPV - wolny
CATARACT - wolny
RD - wolny
CEA - wolny
Hypoplastia-/Micropapilla - wolny
PRA - wolny
vWD- czyste
czarny dominant - genotyp B/B
Cardio 31.05.2014 - Laboklin - DCM, test DNA - NEGATIVE
31.05.2014 - Dilution Genotyp D/D
HD-A (Germany)
DNA Profil